swea bangkok

Stort tack till AnnaKarin Norling!

Den 31 januari 2018 hade 30 Sweor förmånen att lyssna på AnnaKarin Norling som höll i en presentation om Sida.

AnnaKarin tog oss med på en spännande resa där vi fick lära oss vad Sidas mål är, vad strategin är för att ta sig dit, hur mycket biståndet består av och hur Sida ser till att det når fram.

Varför vill vi hjälpa fattiga länder? Det finns faktiskt två sidor av myntet, vår villighet att ge bistånd beror på att vi kan. Vi är ett rikt land och vi vill hjälpa men det är också av egoistiska skäl. Fattigdom leder ofta till konflikter, sjukdomar och miljöförstöring och det påverkar oss alla på olika sätt. När fattigdom och orättvisor minskar blir världen fredligare och säkrare. En fredligare värld innebär att Sverige också får större möjligheter att handla med omvärlden och att exportera varor och tjänster till fler länder.

Vi fick också lära oss om hur fördelningen av biståndet ser ut, vilka de största mottagarländerna är och att Sida för att kunna genomföra sitt uppdrag effektivt och strategiskt arbetar brett över flera ämnesområden. Stora utvecklingsfrågor berör ofta ett flertal områden som behöver samverka. Vatten är ett exempel som både är en avgörande fråga för hälsa och för hållbar samhällsbyggnad.

Vi fick också ta del av några av de många projekten som Sida arbetar med.

Ingen lämnades oberörd efter en denna givande och intressanta föreläsning. Det blev även ett emotionellt uppvaknande för många av oss. En påminnelse om vilken skyddad bubbla vi svenska kvinnor har förmånen att leva i.

 

 

, , ,