swea bangkok

Archive | Professional

SWEA Professional Bangkok

Är du nyfiken på företagsverksamhet och intresserad av arbetsliv och yrkesfrågor? I så fall ska du anmäla dig till SWEA Professional aktiviteter som äger rum cirka en kväll i månaden.

SWEA Professional är öppet för alla intresserade medlemmar oavsett om man själv yrkesarbetar och erbjuder bl a föredrag, studiebesök på företag och andra arbetsplatser, universitet, lokala eller internationella organisationer mm. Många SWEA medlemmar har också själva spännande yrken och framgångsrika karriärer nu eller bakom sig och mycket intressant att berätta från sina egna yrkesområden.

Continue Reading