swea bangkok

SWEA Bangkok

SWEA Bangkok är en av, SWEA International, Inc. sweaarkiv.org  76 lokalavdelningar. Medlemsantalet varierar men vi brukar ligga mellan 60-70 medlemmar.
Vi har funnits sedan 1998, då vi var en underavdelning till Singapore. År 2000, blev SWEA Bangkok en självständig avdelning och i november 2015 höll vi ett fantastiskt 15-års jubileum. se mer om det på denna länk:

https://bangkok.sweaarkiv.org/2015/sweas-15-ars-jubileum-pa-pacific-city-club/

 At TetraPak Bangkok Copyright: camilladavidsson.com

Tetra Pak Office Bhiraj Tower Bangkok. Copyright: camilladavidsson.com